zaterdag 23 maart 2013

7 gedachtesprongen uit seminarie "Stop power in je Powerpoint"

Marc Mombaerts, auteur van het boek "Even uw aandacht", bewees tijdens een interactieve workshop (maandagnamiddag 18 maart) het belang van het visuele aspect van je powerpoint presentatie. Enkele gedachtesprongen:

1. Onthoud als leidraad voor de creatie van je ppt: Eenvoud is de ultieme perfectie (Leonardo Da Vinci)

2. Impactvol visueel presenteren draait om 3 essentiële fases: (a) Begrepen worden (helder / eenvoudig / to the point) (b) Geloofwaardig zijn (grafiek, tabel, ondersteunen kijk-materiaal) (c) Onthouden worden (kernbeelden, slogans, …: wij onthouden vlotter wat we zien dan wat wij horen)

3. Durf regelmatig (bijvoorbeeld na elk deel uit je presentatie) één enkel woord isoleren en groot op 1 dia plaatsen

4. Plaats in de titel van je slide telkens compact de inhoud/ de kernboodschap van je slide

5. Je ppt is geen spiekbriefje voor de presentator, maar een hulpmiddel voor je publiek

6. Met SmartArt kan je je slides heel sterk visueel maken

7. Integreer voldoende tabellen en grafieken maar wees helder en consequent: KISS-principe !


Tot slot:
De kunst van impactvol presenteren volgens Marc Mombaerts:

- Vertel wat het publiek wil te weten komen
- Met taalgebruik dat het publiek verstaat
- Met sterke visuele elementen
- Verkoop je verhaal met lijf en leden
- Presenteer alsof je tegen vrienden praat
- Kijk in de ogen
- Toon dat het je zelf interesseert
- Breng een boeiend, goed gestructureerd en concreet verhaal


Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...