zaterdag 15 maart 2014

25 jaar internet. Reden tot vieren?

Vijfentwintig, dat is het aantal kaarsjes dat het internet deze week mocht uitblazen. Volgens Tim Berners-Lee, de computerwetenschapper die er mee voor heeft gezorgd dat onze oogbollen permanent aan een scherm zitten geplakt, gaat het echter niet de goede richting uit met zijn uitvinding. Censuur maakt de digitale verjaardagstaart immers meer dan zuur. De vader van het internet pleit dan ook voor een digitale "Bill of rights", die moet waken over de neutraliteit van het internet.

Momenteel ben ik het boek "De Digitale Lente" van Google-oprichter Eric Schmidt aan het lezen, waarin de schrijver met enkele voorbeelden aangeeft dat het hiervoor eigenlijk het al veel te laat is. De online wereld wordt meer en meer een weerspiegeling van de offline wereld. Zo kan je in Noord-Korea enkel en alleen op enkele Noord-Koreaanse internetpagina's die doordrongen zijn van de propaganda voor de grote leider Kim Jong-un. In Turkije was vorige week dan weer heel wat ophef over de Turkse Premier Erdogan, die in Turkije zowel Facebook als Youtube een trap wou geven tot ver overde Bosphorus. Censuur is is mijns inziens echter ook nodig. Sites die bijvoorbeeld kinderporno bevatten, aan phishing doen, of extreem-rechtse propaganda verkondigen vedienen geen plaats op de digitale snelweg.

De internetvrijheid heeft dan ook, zij het beperkt en onder strenge voorwaarden, bepaalde grenzen. De hamvraag is natuurlijk wie die grenzen kan, en mag optekenen. Ik moet het antwoord schuldig blijven. In afwachting hiervan kunnen we Tim Berners-Lee alleen maar bedanken voor zijn uitvinding. Een wereld zonder filmpjes van katten, Farmville-afkooksels, foodpictures en selfies, de mensheid zou gedoemd zijn.

Matthieu van den Bogaert | @marketingyudai

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...